Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że zapisy na dyżury wakacyjne odbywać się będą tylko za pomocą systemu informatycznego. 

Uruchomienie systemu informatycznego nastąpi 8 czerwca 2022 r. o godz. 10.00, natomiast zamknięcie 15 czerwca 2022 r. o godz.15.00.

W tym okresie Rodzice będą mieli możliwość wypełniania wniosków.
Wniosek dostępny będzie na stronie naborowej www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje

Dyżur wakacyjny w danym przedszkolu trwa dwa tygodnie. W Płocku ustalone zostały cztery okresy dyżurów wakacyjnych:

  • od 1 lipca 2022 r. do 17 lipca 2022 r.,
  • od 18 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.,
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 14 sierpnia 2022 r.,
  • od 16 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Na każdy okres dyżuru wakacyjnego zainteresowany nim Rodzic musi złożyć oddzielny wniosek. Zapisy będą się odbywały jednocześnie, zarówno dla dzieci     z danego przedszkola, jak i z pozostałych przedszkoli. W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci uczęszczające do danego przedszkola, a jeśli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami zostaną przyjęte także dzieci        z innych przedszkoli. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dostępna będzie w dniu 20 czerwca 2022 r. od godziny 12.00 indywidualnie dla Rodzica, na stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie hasła. 

Po ogłoszeniu wyników, w przypadku zakwalifikowania, należy elektronicznie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w terminie do 22 czerwca 2022 r. do godz.10.00.  Rodzic nie musi udawać się do przedszkola, wszystko odbywa się zdalnie. Potwierdzenie woli przez rodzica zakwalifikowanego dziecka jest jednoznaczne z przyjęciem na dyżur wakacyjny w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z  wyznaczonego miejsca.

Poniżej harmonogram dyżurów wakacyjnych.

  Harmonogram dyżurów wakacyjnych w Miejskich Przedszkolach
w Płocku w roku szkolnym 2021/22: od 01 lipca do 31 sierpnia 2022r

 

I połowa lipca: 01.07.2022 – 17.07.2022

1. Miejskie Przedszkole nr 1
2. Miejskie Przedszkole nr 93. Miejskie Przedszkole nr 10

4. Miejskie Przedszkole nr 27

5.Miejskie Przedszkole nr 4

6. Miejskie Przedszkole nr 34

ul.Kościuszki 7
ul. Krótka 1
ul. M.C.Skłodowskiej 2a
ul. Reja 28
ul. Czwartaków 18b      ul. Harcerska 2
364-26-54
364-31-16364-60-47; 364-60-48
367-52-55
364-50-04

364-83-13

II połowa lipca: 18.07.2022 – 31.07.2022

1. Miejskie Przedszkole nr 5

2.Miejskie Przedszkole nr 8

3.Miejskie Przedszkole nr 12

4. Miejskie Przedszkole nr 16
5. Miejskie Przedszkole nr 31

6.Miejskie Przedszkole nr 13

ul. Lachmana 28
ul. Św. Wojciecha 1b
ul. Misjonarska 12
ul. Zgliczyńskiego 8
ul. Szarych Szeregów 32
ul. Krakówka 8
364-76-97;364-25-35
364-31-40;364-31-50
364-31-07
367-19-59
367-30-78; 364-26-53
367-52-35

I połowa sierpnia: 01.08.2022 – 14.08.2022

1. Miejskie Przedszkole nr 3

2. Miejskie Przedszkole nr 6

3. Miejskie Przedszkole nr 11
4. Miejskie Przedszkole nr 14

5. Miejskie Przedszkole nr 25

ul. Gałczyńskiego 7
ul. Łączniczek 14ul. Bielska 26/1

ul. Miodowa 8/1
ul. Kazimierza Wielkiego 6a

364-26-55

364-31-80  
367-55-93

367-55-05; 367-55-10
367-52-51

 

II połowa sierpnia: 15.08.2022 – 31.08.2022

1. Miejskie Przedszkole nr 2

2. Miejskie Przedszkole nr 15

3. Miejskie Przedszkole nr 29

4. Miejskie Przedszkole nr 33

5. Miejskie Przedszkole nr 37

6. Miejskie Przedszkole nr 21

ul. Ciechomicka 68

ul. Piasta Kołodzieja 4
ul. Kochanowskiego 7
ul. Padlewskiego 2
ul. Hubalczyków 5

ul. Reja 4

364-84-40
367-19-56
367-57-09364-26-51

364-26-52

364-31-14

Uwaga: Miejskie Przedszkole nr 19 jest wyłączone z dyżuru z powodu realizacji zaplanowanego remontu.

 Miejskie Przedszkole nr 17 jest wyłączone z dyżuru z powodu realizacji zaplanowanej przeprowadzki do nowego budynku.