Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że zapisy na dyżury wakacyjne odbywać się będą tylko za pomocą systemu informatycznego.

Uruchomienie  8 czerwca 2022 r. godz. 10.00,
Zamknięcie    15 czerwca 2022 r. godz.15.00.

 

W tym okresie Rodzice będą mieli możliwość wypełniania wniosków.

Wniosek dostępny będzie na stronie naborowej www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje.

        Dyżur wakacyjny w danym przedszkolu trwa dwa tygodnie. W Płocku ustalone zostały cztery okresy dyżurów wakacyjnych:

  • od 1 lipca 2022 r. do 17 lipca 2022 r.,
  • od 18 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022r.,
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 14 sierpnia 2022 r.,
  • od 16 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Na każdy okres dyżuru wakacyjnego zainteresowany nim Rodzic musi złożyć oddzielny wniosek.

       Zapisy będą się odbywały jednocześnie, zarówno dla dzieci z danego przedszkola, jak                    i pozostałych przedszkoli. W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci uczęszczające do danego przedszkola, a jeśli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, zostaną przyjęte także dzieci z innych przedszkoli. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

       Informacja
o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dostępna będzie w dniu 20 czerwca 2022. od godziny 12.00 indywidualnie dla Rodzica, na stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie hasła.

       Po ogłoszeniu wyników, w przypadku zakwalifikowania, należy elektronicznie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w terminie do 22 czerwca 2022 r. do godz.10.00. Rodzic nie musi udawać się do przedszkola, wszystko odbywa się zdalnie.

 

Potwierdzenie woli, przez rodzica zakwalifikowanego dziecka jest jednoznaczne                                      z przyjęciem na dyżur wakacyjny w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z wyznaczonego miejsca.