Szanowni Państwo

W związku z rosnącą liczbą ognisk COVID-19 w placówkach edukacji, opieki i wychowania

dla dzieci i młodzieży

przypominamy o bezwzględnej konieczności

stosowania następujących zasad :

 

  • noszenie maseczki ochronnej na terenie przedszkola !!!
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk !!!
  • zachowanie dystansu społecznego !!!
  • ograniczenie czasu przebywania rodziców i opiekunów dzieci na terenie przedszkola do niezbędnego

minimum !!!

  • do przedszkola przyprowadzamy

wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych !!!

 

W/w wymienione zasady wynikają z potrzeby ochrony zdrowia dzieci oraz pracowników przedszkola !!!

NIE LEKCEWAŻMY TYCH ZASAD !!!