Szanowni Państwo

Informujemy, iż od nowego roku szkolnego 2021/2022 przedszkole nie będzie pośredniczyło w zawieraniu umów ubezpieczenia dzieci z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Rodzice, jeśli chcą ubezpieczyć dziecko, muszą to zrobić samodzielnie, we własnym zakresie, bezpośrednio w wybranym przez siebie towarzystwie lub za pośrednictwem strony internetowej ubezpieczyciela.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci jest dobrowolną umową ubezpieczenia.

Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.