Kadra pedagogiczna:

Dyrektor mgr Ewa Lewandowska

Grupa I (2,5 – 3 latki) – mgr Monika Nowicka, mgr Jolanta Wróblewska

Grupa II (4 latki) – mgr Mariola Wątorska, mgr Agnieszka Kozłowska

Grupa III (5 latki) – mgr Paulina Balcerowska, mgr Anna Giętka

Grupa IV (5-6 latki) – mgr Danuta Kopczyńska, mgr Małgorzata Jarzyńska

Grupa V (6 latki) – mgr Katarzyna Domańska, mgr Katarzyna Wróbel

 

Terapia logopedyczna – mgr Anna Giętka
prowadzi zajęcia z dziećmi i udziela konsultacji rodzicom w każdą środę i czwartek

Terapia pedagogiczna – mgr Mariola Wątorska

prowadzi zajęcia z dziećmi i udziela konsultacji rodzicom w każdy poniedziałek i wtorek

Psycholog – mgr Magdalena Chętka

Pedagog – mgr Patrycja Budzyńska

Nauczyciel religii – mgr Sławomir Kaniewski

Język angielski – mgr Julia Lewandowska

Rytmika – mgr Jolanta Wróblewska

Kadra pedagogiczna posiada stosowne wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Pracownicy administracji i obsługi:

Agnieszka Kopczyńska
Anna Lewandowska
Barbara Dzięgielewska
Barbara Specjalska
Bożena Gałczyńska

Joanna Golat
Elżbieta Koczwara
Małgorzata Żaglewska
Monika Pietrzak
Wanda Słupska
Wioleta Szurmak
Iwona Zastawna