Miejskie Przedszkole Nr 12

09 – 402 Płock
ul. Misjonarska 12
tel./fax (24) 364 31 07