KODEKS PRZEDSZKOLAKA
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PŁOCKU

Mądry przedszkolak
zna trzy zasady:
nie bije innych,
nawet gdy jest zły.
Nigdy nie krzyczy,
no bo o tym wie,
że trzeba prosić
jeśli coś się chce.
Trzecia zasada
to najprostsza rzecz:
szanuj inne dzieci,
by przyjaciół mieć.

PRZYSIĘGA PRZEDSZKOLAKA

Ja mały zuch!
W przyjaźń bardzo wierzę,
nigdy nie uderzę!
Każdemu pomogę
tyle ile mogę
uprzejmy i miły,
będę w każdej chwili.
I nie będę kłamał!
Win na innych zganiał.
Co mi pani powie,
wysłucham i zrobię!!


Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu:

Podczas posiłku:

Zawsze przed jedzeniem myjemy ręce.

Posługujemy się sztućcami.

Nie mówimy z pełnymi ustami.

Za posiłek dziękujemy, gdy od stołu wstajemy.

 

W łazience:

Kiedy znajdę się w łazience, najpierw siku, potem ręce.

Wodę oszczędzamy, bo o środowisko dbamy.

 

Podczas zajęcia: 

Słuchaj się pani mój kolego,

Bo chce cię nauczyć wiele mądrego.

Uważam na zajęciach, pilnie się uczę.

Zgłaszam się do odpowiedzi. Szanuję książki i zeszyty.

 

Podczas zabawy:

W zgodzie bawimy się z kolegami, dzielimy się zabawkami, po zabawie zaglądamy w każdy kątek i robimy w sali porządek!

Odkładamy zabawki na miejsce, by w sali było przyjemnie.

 

Na placu zabaw:

Zasad bezpieczeństwa przestrzegamy.

Nikogo nie popychamy.

Na zbiórkę się zgłaszamy.

 

Podczas spaceru :

Od grupy się nie oddalamy.

Zawsze chodzimy parami.

 

Stosowane nagrody:

 • Pochwała indywidualna
 • Pochwala na tle grupy
 • Oklaski
 • Pochwała skierowana do rodziców
 • Pierwszeństwo wyboru atrakcyjnej zabawki
 • Drobne nagrody rzeczowe ( naklejka )
 • Buźki motywacyjne na tablicy ( uśmiechnięta buźka )

 

Nagradzamy za:

 • Wywiązanie się z podjętych obowiązków
 • Bezinteresowną pomoc innym
 • Stosowanie ustalonych zasad i umów
 • Wysiłek włożony w wykonaną pracę
 • Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkol

 

Upominamy:

 • Upomnienie ustne
 • Zadość uczynienie wyrządzonej krzywdzie , naprawienie szkody
 • Indywidualna rozmowa z nauczycielem
 • „Kącik przemyśleń” – chwilowe odsunięcie od zabawy  z dziećmi ,przydział innych zabaw, czynności.
 • Zabranie naklejki.
 • Buźki motywacyjne na tablicy (smutna ,czerwona )
 • Poinformowanie rodziców o zaistniałej sytuacji.

 

Upominamy  za:

 • Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
 • Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 • Zachowania agresywne
 • Niszczenie wytworów pracy innych , ich własności