Szanowni Państwo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
informuje, iż wnioski złożone w latach 2017-2019 o objęcie dziecka indywidualną terapią integracji sensorycznej wymagają uaktualnienia.

Oznacza to, iż terapią integracji sensorycznej mogą być objęte dzieci spełniające poniższe wymagania:

  1. Dziecko musi uczęszczać do placówki z rejonu działania Poradni.
  2. Dziecko musi posiadać aktualną diagnozę  integracji sensorycznej (maksymalnie do 12 m-cy wstecz).
  3. Dziecko musi być w wieku od 4 r. ż. do ukończenia III klasy szkoły podstawowej.
  4. Dziecko nie może uczęszczać na terapię integracji sensorycznej w innym miejscu (w sytuacji, w której terapia integracji sensorycznej organizowana jest w placówce, do której uczęszcza aktualnie dziecko – wówczas terapia integracji sensorycznej powinna być tam realizowana).
  5. Dziecko dotychczas nie korzystało z żadnej formy zajęć integracji sensorycznej w Poradni.

Rodzice, którzy są zainteresowani objęciem dziecka indywidualną terapią integracji sensorycznej, mogą uaktualnić wnioski do dnia 30.09.2021 r. włącznie, poprzez złożenie nowego druku bezpośrednio w sekretariacie Poradni.

Pozostałe złożone wcześniej wnioski nie będą rozpatrywane i realizowane (dotyczy wniosków złożonych w latach 2017-2019).

Liczba miejsc na terapię integracji sensorycznej jest ograniczona.

Jednocześnie Poradnia informuje, iż przyjmowane są wnioski na diagnozę integracji sensorycznej tylko w przypadku posiadania wskazania specjalisty Poradni.