I połowa lipca: od 3 lipca do 14 lipca

1. Miejskie Przedszkole nr 5

2. Miejskie Przedszkole nr 15

3. Miejskie Przedszkole nr 19

4. Miejskie Przedszkole nr 29

5. Miejskie Przedszkole nr 25

6. Miejskie Przedszkole nr 37

ul. Lachmana 28

ul. Piasta Kołodzieja 4

ul. Słowackiego 27
ul. Kochanowskiego 7

ul. Kazimierza Wielkiego 6a

ul. Hubalczyków 5

364-76-97;364-25-35
36719-56

366-55-71
367-57-09

367-52-51

364-26-52

II połowa lipca: od 17 lipca do 31 lipca

1. Miejskie Przedszkole nr 1

2. Miejskie Przedszkole nr 4
3. Miejskie Przedszkole nr 9

4. Miejskie Przedszkole nr 10

5. Miejskie Przedszkole nr 27

6. Miejskie Przedszkole nr 34

ul. Kościuszki 7
Czwartaków 18b
ul. Krótka 1
ul.
M. C. Skłodowskiej 2a ul.

ul. Reja 28

ul. Harcerska 2

364-26-54
364-50-04

364-31-16
3646047; 364-60-48

367-52-55

364-83-13

I połowa sierpnia: od 1 sierpnia do 14 sierpnia

1. Miejskie Przedszkole nr 2

2. Miejskie Przedszkole nr 8

3. Miejskie Przedszkole nr 12

4. Miejskie Przedszkole nr 16
5. Miejskie Przedszkole nr 31

ul. Ciechomicka 68
ul. Św. Wojciecha 1b
ul. Misjonarska 12
ul. Zgliczyńskiego 8
ul. Szarych Szeregów 32

364-84-40
364-31-40;364-31-50
364-31-07
36719-59
367-30-78; 364-26-53

II połowa sierpnia: od 16 sierpnia do 31 sierpnia

1. Miejskie Przedszkole nr 3

2. Miejskie Przedszkole nr 6

3. Miejskie Przedszkole nr 11

4. Miejskie Przedszkole nr 13
5. Miejskie Przedszkole nr 14

6. Miejskie Przedszkole nr 17

ul. Gałczyńskiego 7
ul. Łączniczek 14

ul. Bielska 26/1

ul. Krakówka 8

ul. Miodowa 8/1

ul. Sz. Kossobudzkiego 10

364-26-55

364-31-80
367-55-93

367-52-35

367-5505; 367-55-10

366-84-06

Uwaga: Miejskie Przedszkole nr 21 oraz Miejskie Przedszkole nr 33 jest wyłączone z dyżuru wakacyjnego z powodu realizacji zaplanowanego remontu