Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że zapisy na dyżury wakacyjne odbywać się będą tylko za pomocą systemu informatycznego. 

Uruchomienie systemu informatycznego nastąpi 1 czerwca 2021r. o godz. 10.00, natomiast zamknięcie 15 czerwca 2021 r. o godz.15.00.

W tym okresie Rodzice będą mieli możliwość wypełniania wniosków.
Wniosek dostępny będzie na stronie naborowej www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje

Dyżur wakacyjny w danym przedszkolu trwa dwa tygodnie. W Płocku ustalone zostały cztery okresy dyżurów wakacyjnych:

  • od 1 lipca 2021r. do 16 lipca 2021 r.,
  • od 19 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.,
  • od 2 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.,
  • od 16 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Na każdy okres dyżuru wakacyjnego zainteresowany nim Rodzic musi złożyć oddzielny wniosek. Zapisy będą się odbywały jednocześnie, zarówno dla dzieci     z danego przedszkola, jak i z pozostałych przedszkoli. W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci uczęszczające do danego przedszkola, a jeśli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami zostaną przyjęte także dzieci        z innych przedszkoli. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dostępna będzie w dniu 17 czerwca 2021 r. od godziny 10.00. indywidualnie dla Rodzica, na stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie hasła. 

Po ogłoszeniu wyników, w przypadku zakwalifikowania, należy elektronicznie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w terminie do 18 czerwca 2021r. do godz.10.00. Rodzic nie musi udawać się do przedszkola, wszystko odbywa się zdalnie. Potwierdzenie woli przez rodzica zakwalifikowanego dziecka jest jednoznaczne z przyjęciem na dyżur wakacyjny w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z  wyznaczonego miejsca.

Poniżej harmonogram dyżurów wakacyjnych.

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w Miejskich Przedszkolach
w Płocku w roku szkolnym 2020/21: od 01 lipca do 31 sierpnia 2021r.

 

I połowa lipca: 01.07.2021 – 16.07.2021

1. Miejskie Przedszkole nr 5

2.Miejskie Przedszkole nr 8

3.Miejskie Przedszkole nr 12

4.Miejskie Przedszkole nr 19

5. Miejskie Przedszkole nr 16
6. Miejskie Przedszkole nr 31

7.Miejskie Przedszkole nr 13

ul. Lachmana 28
ul. Św. Wojciecha 1b
ul. Misjonarska 12
ul. Słowackiego 27
ul. Zgliczyńskiego 8
ul. Szarych Szeregów 32
ul. Krakówka 8
364-76-97;364-25-35
364-31-40;364-31-50
364-31-07
366-55-71
367-19-59
367-30-78; 364-26-53
367-52-35

II połowa lipca: 19.07.2021 – 30.07.2021

1. Miejskie Przedszkole nr 3

2. Miejskie Przedszkole nr 6

3. Miejskie Przedszkole nr 11
4. Miejskie Przedszkole nr 14

5. Miejskie Przedszkole nr 21

 

ul. Gałczyńskiego 7
ul. Łączniczek 14

ul. Bielska 26/1

ul. Miodowa 8/1
ul. Reja 4

364-26-55

364-31-80  
367-55-93

367-55-05; 367-55-10
364-31-14

 

I połowa sierpnia: 02.08.2021 – 13.08.2021

1. Miejskie Przedszkole nr 2

2. Miejskie Przedszkole nr 15

3. Miejskie Przedszkole nr 29

4. Miejskie Przedszkole nr 33

5. Miejskie Przedszkole nr 37

ul. Ciechomicka 68

ul. Piasta Kołodzieja 4
ul. Kochanowskiego 7
ul. Padlewskiego 2
ul. Hubalczyków 5

364-84-40
367-19-56
367-57-09

364-26-51

364-26-52

II połowa sierpnia: 16.08.2021 – 31.08.2021

1. Miejskie Przedszkole nr 1
2. Miejskie Przedszkole nr 9

3. Miejskie Przedszkole nr 10

4.Miejskie Przedszkole nr 17

5. Miejskie Przedszkole nr 27

6.Miejskie Przedszkole nr 4

7. Miejskie Przedszkole nr 34

ul. Kościuszki 7
ul. Krótka 1
ul. M.C.Skłodowskiej 2a

ul. Kossobudzkiego 10
ul. Reja 28
ul. Czwartaków 18b     

ul. Harcerska 2

364-26-54
364-31-16

364-60-47; 364-60-48
366-84-06
367-52-55
364-50-04

364-83-13

Uwaga: Miejskie Przedszkole nr 25 jest wyłączone z dyżuru z powodu realizacji zaplanowanego remontu.