harmonogram rekr. przedszk..docx
Inform. dla rodziców Rekrutacja do Miejskich Przedszkoli 2021-22
kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli