Kadra pedagogiczna:

p.o. Dyrektor– mgr Ewa Lewandowska

Grupa I (3 latki) – mgr Paulina Balcerowska, mgr Anna Giętka

Grupa II (4 latki) – mgr Małgorzata Jarzyńska, mgr Danuta Kopczyńska

Grupa III (4/5 latki) – mgr Katarzyna Domańska, mgr Katarzyna Wróbel

Grupa IV (5/6 latki) – mgr Monika Nowicka, lic. Julia Ciećwierz

Grupa V (6 latki) – mgr Emilia Banasiak, mgr Mariola Wątorska

Terapia logopedyczna – mgr Anna Giętka
prowadzi zajęcia z dziećmi i udziela konsultacji rodzicom w każdy poniedziałek lub środę i w każdy czwartek

Terapia pedagogiczna – mgr Mariola Wątorska

prowadzi zajęcia z dziećmi i udziela konsultacji rodzicom w każdy wtorek

Nauczyciel religii – ks. Paweł Stachowiak

Język angielski – mgr Julia Lewandowska

Rytmika–  mgr Ewa Koston

 

Kadra pedagogiczna posiada stosowne wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Pracownicy administracji i obsługi:

Agnieszka Kopczyńska
Anna Lewandowska
Barbara Dzięgielewska
Barbara Specjalska
Bożena Gałczyńska
Iwona Zastwana
Elżbieta Koczwara
Grażyna Kulesza
Małgorzata Żaglewska
Monika Pietrzak
Wanda Słupska
Wioleta Szurmak