Oświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku

//Oświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku

Oświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku

Szanowni Rodzice 

W związku z licznymi interwencjami rodziców

skierowanymi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku

w sprawie obowiązku przestrzegania wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach przez wszystkie placówki oświatowe

informujemy, że

w przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia jakiejkolwiek żywności, słodyczy,

w szczególności przygotowywanych w prywatnych domach

na okoliczność np. urodzin, imienin dzieci bądź innych okazji. 

Zakaz obowiązuje także podczas organizowanych przez przedszkole spotkań okolicznościowych, takich jak np. jasełka, pikniki, dzień Babci i Dziadka.

Przeczytaj pismo PPIS

 

2019-01-23T15:14:40+02:00Styczeń 23rd, 2019|Aktualności|