Szanowni Rodzice

 dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny

 Informujemy, iż w dyżurze wakacyjnym

w okresie 01.07.2021-16.07.2021

Utworzone w przedszkolu zostało 5 grup.

Na podane we wnioskach adresy e-mail zostały wysłane informacje do której grupy dzieci zostały przypisane – dotyczy dzieci z innych przedszkoli.

W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola w dyżurze wakacyjnym proszę dostarczyć :

  • Oświadczenie COVID proszę : wydrukować oświadczenie, wypełnić, podpisać przez rodziców/opiekunów prawnych
  • Upoważnienie do odbioru dziecka

(rodzice/opiekunowie prawni nie potrzebują upoważnienia) proszę : wydrukować, wypełnić jeśli dziecko będzie odbierane przez osoby upoważnione.